شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ بسم رب الحسين محرم و حسين(ع)و دلي عاشق... بهر معشوق بر پا کنيم خيمه هاي اشک را اظهر
محفل اشک....:(...راه حرم دوست زدربار حسين است...!
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top