شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ کودکي انديشيد:خدا چه مي خورد؟چه مي پوشد؟ودر کجا منزل دارد؟ندايي آمد:او غم بندگانش را مي خورد,گناهانشان را مي پوشاند,ودر قلب شکسته ي آنان ساکن است.
تسبیح دیجیتال
گروه azharolmenalshams
vertical_align_top