شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ بسم رب المهدي مردي به پيامبر(ص)متوسل مي شود تاامام زمان(عج) را ببيند... شبي در خواب به او مي گويند: *اگر مي خواهي امامت را ببيني بايد شبيه او شوي* مهدي فاطمه(عج)صبح و شب براي جد*غريبش حسين (ع)گريه مي کند* مرد يکسال صبح و شب براي ارباب اشک مي ريزد تا اينکه چشمش به جمال آقا روشن مي شود... منتظران در ايام محرم به اندازه ي يک سال اشک بريزيد شايد شبيه آقايمان شديم... شايد چشممان لايق ديدار شد... اظهر
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top