شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] بسم رب الصبور اولين روضه ها براي زينب شروع شد از همانجا پشت در... وقتي که مادر فتاد و... . . . از همانجا در هر روضه اي آرام ميگرفت جانش با زمزمه هاي حسين آرام جانم،،، حسين روح و روانم،، درست از همانجا سفارش کرد به زينب سفارش جانش علي را سفارش عمرش حسن را سفارش نور چشمش حسين در کربلا را امان از کربلا که وقتي حسينش رفت دگر کسي براي زينب نماند که مادر سفارش زينب را به او کند امان از کربلا که زينب ماند و زينب اظهر
لاهوت
عالي و دردناک
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top