سفارش تبلیغ
صبا

اظهر من الشمس

بسم رب النور

 ای چکیده ی انبیا و اولیا ,ای گلاب گلشن آل محمد (ص),ای منتظر تمام منتظران,ای خورشید تر از خورشید,ازچشمان افلاک به جای اشک ستاره می ریزد,ای که نامت ورد زبان فاطمه (ص),ای رساترین جواب هل من ناصر ینصرنی امام حسین,ای آقایی که خودت منتظر بر خودت هستی.

زلف سیاهت چون شام تار است     حسن جمالت نصف النهار است

ابروکمان و غنچه دهانی              مژگان چشمت تیر شکار است.

عجل علی ظهورک.العجل العجل العجل یا  مولای یا صاحب الزمان