سفارش تبلیغ
صبا

اظهر من الشمس

5روز گذشته از حرکت دادن اهل بیت از کوفه به شام...


چه گذشته به زینب(س)بی حسینش خدا داند


چه گذشته به زینب (س)بی عباسش خدا داند


چه گذشته به زینب بی هر آنچه داشته ...فقط دیده ها کمرخم را میبینند ...پیر شدنش را میبینند...


نمیدانند یه دلخوشی برایش مانده که توان راه رفتن ندارد...که فقط بابایش را می خواهد که منتظر عمو عباسش است که باید 10 روز دیگر در خرابه ی شام به مادرش زهرا بدهد...


امان از دل زینب(س)